Zarząd Klubu

 SKŁAD PREZYDIUM ZARZĄDU WLKS KRAKUS:

  • Prezes – Jacek Koziarowski
  • Wiceprezes – Witold Plesiński
  • Wiceprezes ds. Sportu – Krzysztof Koziarowski (trener sekcji jeździeckiej)
  • Sekretarz –  Katarzyna Janicka
  • Skarbnik – Zofia Makarewicz

Członkowie Zarządu:

  • Zbigniew Klęk (trener sekcji kolarskiej),
  • Piotr Działowy (kierownik sekcji kolarskiej),
  • Marta Barcik (sekcja kolarska),
  • Zbigniew Biłka (kierownik sekcji piłki nożnej),
  • Krzysztof Leśniak