Zarząd Klubu

 SKŁAD PREZYDIUM ZARZĄDU WLKS KRAKUS:

  • Prezes – Jacek Koziarowski
  • Wiceprezes – Zbigniew Klęk (trener sekcji kolarskiej)
  • Wiceprezes – Krzysztof Koziarowski (trener sekcji jeździeckiej)
  • Sekretarz –  Lidia Sala – Kalita
  • Skarbnik – Paweł Nowak

Członkowie Zarządu:

  • Piotr Działowy (kierownik sekcji kolarskiej),
  • Zbigniew Biłka,
  • Paweł Pytko